Lưu trữ Danh mục: Hướng Dẫn BSM

Tài liệu hướng dẫn phần mềm 360 BSM Furture

Tạo bản đồ mặt bằng Layouts – Điều hướng tham quan 360

1. Thêm bản đồ Layout mặt bằng Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án Bước 2: Vào mục Bản đồ mặt bằng -> Thêm Floor Plans Bước 3: Upload ảnh bản đồ mặt bằng -> Chọn bản đồ Bước 5: Vào Setting bản đồ -> Add Hotspot Bước 6: Kéo thả sắp xếp vị trí […]

Upload ảnh 360 lên nền tảng 360 BSM Future

Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án Bước 2: Chọn mục Upload ảnh 360 -> Tải lên Bước 3: Khi tải lên hoàn tất -> Xử lý Lưu ý: Không được tắt trình duyệt trong quá trình xử lý! Bước 4: Chờ trình duyệt xử lý -> Hoàn tất.