Lưu trữ thẻ: Bản đồ Layout 360

Tạo bản đồ mặt bằng Layouts – Điều hướng tham quan 360

1. Thêm bản đồ Layout mặt bằng Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án Bước 2: Vào mục Bản đồ mặt bằng -> Thêm Floor Plans Bước 3: Upload ảnh bản đồ mặt bằng -> Chọn bản đồ Bước 5: Vào Setting bản đồ -> Add Hotspot Bước 6: Kéo thả sắp xếp vị trí […]