KHÁM PHÁ

360º Virtual Tour là gì?

Virtual tour 360º là một công cụ tiếp thị và bán hàng để xem và chia sẻ không gian trong môi trường 360º độ sống động.

360° BSM Future là công cụ nền tảng xem, phản hồi chuyển động của bạn một cách mượt mà. Điều này tạo ra một cái nhìn trực quan và phong phú về tài sản hoặc không gian nội thất.

Hãy tạo virtual tour 360º đầu tiên của bạn:

BẮT ĐẦU XEM MẪU

QUY TRÌNH 360° BSM FUTURE

Tạo 360° BSM Future vô cùng dễ dàng chỉ với 3 bước.

THU THẬP DỮ LIỆU

Sử dụng bất kỳ thiết bị chụp ảnh 360° nào của bạn

SÁNG TẠO

Tải lên hình ảnh 360° và bắt đầu sáng tạo dự án

CHIA SẺ

Chia sẻ dự án riêng tư hoặc công khai. Nhúng trên mọi nền tảng website. Xem trên đa nền tảng: iOS, Android, Windows, Mac OS, Linux…

Sản phẩm 360°BSM FUTURE