Lưu trữ của tác giả: charliepham

Camera PilotPano Versatile 360 Ai

Nếu bạn là người mới trong lĩnh vực vlog YouTube. Thì đây là một điều tuyệt vời mà chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn. PilotPano Versatile 360°AI là một máy ảnh độc lập tuyệt vời để bắt đầu phát trực tiếp 4K 30 fps trên Facebook và YouTube. Cùng nhiều nền tảng tùy chỉnh […]

Tạo bản đồ mặt bằng Layouts – Điều hướng tham quan 360

1. Thêm bản đồ Layout mặt bằng Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án Bước 2: Vào mục Bản đồ mặt bằng -> Thêm Floor Plans Bước 3: Upload ảnh bản đồ mặt bằng -> Chọn bản đồ Bước 5: Vào Setting bản đồ -> Add Hotspot Bước 6: Kéo thả sắp xếp vị trí […]

Upload ảnh 360 lên nền tảng 360 BSM Future

Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án Bước 2: Chọn mục Upload ảnh 360 -> Tải lên Bước 3: Khi tải lên hoàn tất -> Xử lý Lưu ý: Không được tắt trình duyệt trong quá trình xử lý! Bước 4: Chờ trình duyệt xử lý -> Hoàn tất.