PTGui

What’s PTGui?

Is a software specializing in image processing. Makes it easy for users to handle high quality stitching. This software is compatible on Windows and Mac.

 

ptgui
ptgui

The ability of PTgui

 1. Use to attach photos to a large panel.The utility of this program can be mentioned when compared with other image attachment software.
 2. It is possible to mount many different rows of images. Create 360-degree cylindrical panels, array flat panels and even 360×180-degree convex panels, without having to hold the camera position.
 3. Titled and rotated images can be attached; Unlimited product output size: create Gigapixel-sized panels from hundreds of different images.
 4. Capable of automatically attaching images, and at the same time providing full management rights through a single parameter.
  => This makes it easier to attach “difficult” photos, which other programs cannot do.

Website: PTGui

Mục nhập này đã được đăng trong Software. Đánh dấu trang permalink.

PTGui

PTGui là gì?

Là phần mềm chuyên xử lý hình ảnh. Giúp người dùng dễ dàng xử lý khâu chất lượng cao.

Phần mềm này tương thích trên Windown và Mac.

phần mềm ghép ảnh pt gui
phần mềm ghép ảnh pt gui

Khả năng của PTGui

  1. Sử dụng để gắn các bức ảnh vào trong một bức pano lớn. Những tiện ích của chương trình này có thể kể tới khi so sánh với những phần mềm gắn ảnh khác.
  2. Có thể gắn kết rất nhiều hàng ảnh khác nhau. Tạo pano hình trụ 360 độ, pano dẹp theo mảng và thậm chí là pano lồi 360×180 độ, không cần phải giữ vị trí camera.
  3. Có thể gắn những bức ảnh đã được chỉnh xoay và có tiêu đề; không hạn chế kích cỡ đầu ra sản phẩm: tạo những bức pano có kích cỡ Gigapixel từ hàng trăm bức ảnh khác nhau.
  4. Có khả năng tự động gắn các bức ảnh, và cùng một thời điểm cung cấp các quyền quản lý đầy đủ thông qua một thông số đơn.
   =>Điều này giúp việc gắn những bức ảnh “khó” trở nên đơn giản hơn, điều những chương trình khác không thực hiện được.

Website: PTGui