Adobe Photoshop là một trình biên tập đồ họa raster được phát triển và xuất bản bởi Adobe Inc. cho Windows và macOS. Ban đầu nó được tạo ra vào năm 1988 bởi Thomas và John Knoll. Kể từ đó, phần mềm đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp không chỉ trong đồ họa raster

Adobe Lightroom
Adobe Lightroom