Adobe Lightroom

Programs or applications for shooting and stitching 360° spherical panoramas

As a photo editor, Adobe Lightroom includes a subset of Photoshop’s features that are custom tailored to the contemporary photographer. Lightroom covers the majority, if not all, of the image manipulation tools you’ll most likely need.

Adobe Lightroom
Adobe Lightroom
Mục nhập này đã được đăng trong Software. Đánh dấu trang permalink.

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop là một trình biên tập đồ họa raster được phát triển và xuất bản bởi Adobe Inc. cho Windows và macOS. Ban đầu nó được tạo ra vào năm 1988 bởi Thomas và John Knoll. Kể từ đó, phần mềm đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp không chỉ trong đồ họa raster

Adobe Lightroom
Adobe Lightroom