Kolor Autopano

Kolor Autopano

Kolor is the owner and developer of Autopano Software for stitching individual images in a spherical projection panorama. Currently discontinued.

kolor autopano
kolor autopano
Kolor Autopano is specialized software for creating panoramas, travel illusions and high resolution photos up to gigapixels. More advanced than Autopano Pro software, Autopano Giga, in addition to Autopano Pro’s functions, also has advanced features such as: converting photos to 360°, exporting photos into flash virtual tours, connecting tours together…
Lots of options to display all the photos and places you want to share. Autopano Giga’s limit analysis solution? Autopano Giga allows you to stitch hundreds of photos to create a panorama of up to gig-megapixel resolution..

Các tính năng chính:

 • Automatic picture retrieval (Tự động thu hồi ảnh)
 • Color correction (Điều chỉnh màu sắc)
 • Smartblend ghost-remover (Tự động loại ảnh ma)
 • Support of motorized panoramic heads
 • Export in Flash, creation of virtual tours (Xuất file flash, tạo các tours du lịch ảo)
 • Fisheye lens (Hiệu ứng ống kính Fisheye)
 • Clean and easy interface (Giao diện gọn và dễ thao tác)
 • Fully automatic stitching (Hoàn toàn tự động stitching – stitching là thao tác khâu nhiều hình ảnh nhỏ tạo thành một ảnh panorama lớn)
 • Full HDR stitching support (Hỗ trợ HDR stitching)
 • Support for hundred of file formats (Hỗ trợ hàng trăm định dạng ảnh khác nhau)
 • Batch rendering manager (Trình quản lý render (xuất file) hàng loạt)
 • Multiple processor support (Hỗ trợ đa nhân)
 • Control Point Editor to manage complicated case (Trình Control Point Editor để quản lý các trường hợp phức tạp hơn)
Mục nhập này đã được đăng trong Software. Đánh dấu trang permalink.

Kolor Autopano

Kolor Autopano

Kolor là chủ sở hữu và phát triển Phần mềm Autopano để ghép các ảnh riêng lẻ trong ảnh toàn cảnh chiếu hình cầu. Hiện đã ngừng sản xuất.

kolor autopano
kolor autopano
 
Kolor Autopano là phần mềm chuyên dụng để tạo ảnh panoramas, ảnh du lịch ảo và ảnh có độ phân giải cao lên tới hàng gigapixel. Cao cấp hơn phần mềm Autopano Pro, Autopano Giga ngoài cách chức năng của Autopano Pro còn có thêm những tính năng cao cấp như: chuyển ảnh sang dạng 360°, export ảnh thành tours ảo dạng flash, kết nối các tours với nhau… rất nhiều lựa chọn để thể hiện tất cả các bức ảnh và những nơi bạn muốn chia sẻ. Giới hạn độ phân giải của Autopano Giga? Autopano Giga cho phép bạn ghép hàng trăm đến hàng ngàn tấm ảnh để tạo ra một bức ảnh panorama có độ phân giải lên đến hàng gigapixels.
 

 

Các tính năng chính:

 • Automatic picture retrieval (Tự động thu hồi ảnh)
 • Color correction (Điều chỉnh màu sắc)
 • Smartblend ghost-remover (Tự động loại ảnh ma)
 • Support of motorized panoramic heads
 • Export in Flash, creation of virtual tours (Xuất file flash, tạo các tours du lịch ảo)
 • Fisheye lens (Hiệu ứng ống kính Fisheye)
 • Clean and easy interface (Giao diện gọn và dễ thao tác)
 • Fully automatic stitching (Hoàn toàn tự động stitching – stitching là thao tác khâu nhiều hình ảnh nhỏ tạo thành một ảnh panorama lớn)
 • Full HDR stitching support (Hỗ trợ HDR stitching)
 • Support for hundred of file formats (Hỗ trợ hàng trăm định dạng ảnh khác nhau)
 • Batch rendering manager (Trình quản lý render (xuất file) hàng loạt)
 • Multiple processor support (Hỗ trợ đa nhân)
 • Control Point Editor to manage complicated case (Trình Control Point Editor để quản lý các trường hợp phức tạp hơn)

Bình luận đã được đóng lại.