AutoCad

AutoCAD is a commercial computer-aided design (CAD) and drafting software application. Developed and marketed by Autodesk, AutoCAD was first released in December 1982 as a desktop app running on microcomputers with internal graphics controllers..

autocad
autocad
Mục nhập này đã được đăng trong Software. Đánh dấu trang permalink.

AutoCad

AutoCAD là một ứng dụng phần mềm thiết kế và soạn thảo có hỗ trợ máy tính thương mại (CAD). Được phát triển và tiếp thị bởi Autodesk, AutoCAD được phát hành lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1982 dưới dạng một ứng dụng dành cho máy tính để bàn chạy trên máy vi tính có bộ điều khiển đồ họa bên trong.

autocad
autocad

Bình luận đã được đóng lại.