AllPlan

Allplan is a CAD system for architects and engineers, was launched in 1984. This allowed designers to model buildings in three dimensions.

allplan
allplan
Mục nhập này đã được đăng trong Software. Đánh dấu trang permalink.

AllPlan

Allplan là một hệ thống CAD dành cho các kiến ​​trúc sư và kỹ sư, được ra mắt vào năm 1984. Điều này cho phép các nhà thiết kế mô hình hóa các tòa nhà theo không gian ba chiều.

allplan
allplan