Adobe Photoshop

Adobe Photoshop is a raster graphics editor developed and published by Adobe Inc. for Windows and macOS. It was originally created in 1988 by Thomas and John Knoll. Since then, the software has become the industry standard not only in raster graphics editing, but in digital art as a whole.

Adobe Photoshop
Adobe Photoshop

 

Mục nhập này đã được đăng trong Software. Đánh dấu trang permalink.

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop là một trình biên tập đồ họa raster được phát triển và xuất bản bởi Adobe Inc. Dành cho Windows và macOS. Ban đầu nó được tạo ra vào năm 1988 bởi Thomas và John Knoll.

Kể từ đó, phần mềm đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp không chỉ trong chỉnh sửa đồ họa raster. Mà còn trong nghệ thuật kỹ thuật số nói chung.

 

Adobe Photoshop
Adobe Photoshop

 

Bình luận đã được đóng lại.