AutoCAD là một ứng dụng phần mềm thiết kế và soạn thảo có hỗ trợ máy tính thương mại (CAD). Được phát triển và tiếp thị bởi Autodesk, AutoCAD được phát hành lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1982 dưới dạng một ứng dụng dành cho máy tính để bàn chạy trên máy vi tính có bộ điều khiển đồ họa bên trong.

autocad
autocad

Comments are closed.